Magyar Teológia

A teológia egy görög szó (θεολογία) és szó szerint azt jelenti, hogy az istenről, az istenekről való beszélés, az Istenről való ihletett szólás. Teológus pedig az, aki ezt cselekszi. Így költők, előadók, szónokok épp úgy lehetnek teológusok a szó eredeti értelmében, mint a kutatók vagy a „szakemberek”.

Először Platón említi ezt a kifejezést az Állam című könyvében Kr. e.: 375 körül. Majd Arisztotelész a metafizika tárgykörébe sorolta, mint a mítoszok értelmezése. A sztoikusok voltak, akik elkülönítették a filozófiai és politikai teológia értelmezést. Mivel ez korábban a görög istenek értelmezéséhez kapcsolódott, a keresztények eleinte kerülték a használatát és a peri theou logos (περὶ θεοῦ λόγος) kifejezést használták, pl.: Szextosz szentenciái című műben 200 körül.