Források

Ez a menüpont a változatos forrásanyag összegyűjtésére van hivatva. Nagyobbrészt a kánoni eredetű források, de ide fogom venni a nem-kánoni, apokrif anyagot is. Ez utóbbi ugyan viták tárgya a teológusok és a laikusok körében, azonban a vita az élet (vita, vitae f) jele is egyúttal.

A következőket sorolom ide:

De, mik is azok a források? Ahogy a természetben a folyóknak van forrása, az eszméknek is van. A kereszténység viszont jóval több egy eszménél. Hiszen nem valamiféle elvont vélekedésen alapul, hanem egy személyes közlésen: a Názáreti Jézus személyes tanításán. A végső forrás, tehát maga Jézus Krisztus. Az igazi kérdés mindig is az volt, hogy a nevében előadottak, mennyire voltak valóban tőle származóak. És ez is volt az a pont, ahol leginkább támadják a kereszténységet. A kereszténységnek ezért az írásos hagyomány mellett az egyik legfontosabb forrása a Hagyomány volt mindig is. Kezdetben ez szinte kizárólag szájhagyományt jelentett, maguknak a Jézust ismerőknek az elbeszélését.