Új szellemben az eredeti forrásból
Magyar Teológia
Források

Források

Ez a menüpont a változatos forrásanyag összegyűjtésére van hivatva. Nagyobbrészt a kánoni eredetű források, de ide fogom venni a nem-kánoni, apokrif anyagot is. Ez utóbbi ugyan viták tárgya az utóbbi évtizedekben, azonban a vita az élet (vita, vitae f) jele is egyúttal.

A következőket sorolom ide: