Fény – φῶς

Az általam fénynek fordított ógörög kifejezés, a fósz (φῶς, φωτός, τό; alakváltozatai:φως φῶς φωτα φώτα φῶτα φωτι φωτί φωτὶ φωτος φωτός φωτὸς φωτων φώτων), a Thayers Greek Lexicon szerint a φάος: fény, φάω: felragyog (hajnal) fogalmakból származik. Balázs Károly a φωτίζω főnévi alakjaként határozza meg. Németül: s Licht, angolul: light, olaszul: luce, latinul: lux.

Maga a fény, mint természeti jelenség egy hullámtermészetű energianyaláb, egy erő-köteg. A fény maga kvantált, kvantuma a foton. Ugyanakkor maga a fény egy semmi máshoz sem hasonlítható jelenség, teljesen egyedi. Egyszerre hullám és részecske természetű.

A fény az, ami a teremtett világot szemmel érzékelhetővé teszi az ember és az állatok számára. A fény fotonjainak segítségével válik érzékelhetővé a tér a mindenségben. Ha nincs jelen a fény, akkor csak sötétség van. Amikor jelen van, akkor van világosság. A fény kelti életre a világot számunkra. Fény nélkül mind az állatok, mind a növények halottak lennének, s persze mi emberek is. Így az élet egyik fő forrása és fenntartója is a fény.