Az Úr imádsága

Miatyánk

 

Máté szerint 

Ti tehát így imádkozzatok:

Mi Atyánk, ki vagy az Egekben,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el az Országod
és legyen meg az akaratod,
amint az Égben, úgy a Földön is;
És a mi mindennapi kenyerünket, ad meg nekünk ma,
és engedd el a tartozásainkat,
amiként mi is elengedtük azokat, a nekünk tartozóknak,
és ne vigyél be minket a kísértésbe,
hanem szabadíts meg minket a Gonosztól.

 

Lukács szerint

 

Ti tehát így imádkozzatok:

Atyánk [ki vagy az Egekben,]
Szenteltessék meg a te neved,
Jöjjön el a te Országod;
A mi szükséges kenyerünket, add meg nekünk ma;
És hagyd el nekünk a mi vétkeinket,
mert mi is elhagyunk mindent a nekünk tartozóknak,
és ne vígy be minket a kísértésbe.

Én, a magam számára e képpen fogalmaztam meg (szigorúan a fordításra alapozva):

Mennyei Atyánk,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a menyben úgy itt a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma,
És engedd el a mi tartozásainkat,
amiként mi is elengedjük azokat a nekünk tartozóknak.
És ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.

 

[Mert Te vagy Urunk az Út, az Igazság és az Élet, mindörökkön örökké, Ámen.]

 

Az Úr imájának szóról szóra való fordítása táblázatba foglalva:

Πάτερ

ἡμῶν

ὁ

ἐν

τοῖς

οὐρανοῖς

   

Atya

mienk,

aki

-ban, -ben

a (részes)

egeknek

   

ἁγιασθήτω

τὸ

ὄνομά

σου

       

szenteltessék

a

név

tied,

       

ἐλθέτω

ἡ

βασιλεία

σου

       

jöjjön

az

ország

tied

       

γενηθήτω

τὸ

θέλημά

σου,

       

legyen (meg)

az

akarat

tied,

       

ὡς

ἐν

οὐρανῷ,

καὶ

ἐπὶ

τῆς

γῆς

 

amint

-ban

ég

és-is

on,en,ön

a

földnek

 

τὸν

ἄρτον

ἡμῶν

τὸν

ἐπιούσιον

δὸς

ἡμῖν

σήμερον

a

kenyeret

miénket

a

mindennapit

add

nekünk

ma

καὶ

ἄφες

ἡμῖν

τὰ

ὀφειλήματα

ἡμῶν,

   

és

engedd el

nekünk

a

tartozásokat

mienk

   

ὡς

καὶ

ἡμεῖς

ἀφίεμεν

τοῖς

ὀφειλέταις

ἡμῶν

 

amint

is

mi

elengedjük

a

tartozások

nekünk

 

καὶ

μὴ

εἰσενέγκῃς

ἡμᾶς

εἰς

πειρασμόν,

   

és

ne

engedj

minket

a

kísértésbe,

   

ἀλλὰ

ῥῦσαι

ἡμᾶς

ἀπὸ

τοῦ

πονηροῦ.

   

hanem

szabadíts

minket

-tól

a

Gonosznak.