Apokrif művek

Az apokrif (ἀπόκρυφος [ἀποκρύπτω] – apokripha) görög kifejezés jelentése: „elrejtett”. A rabbik szefarim hiconimnak, azaz különálló könyveknek nevezik azokat a szamaritánus vagy eretnek iratokat, amik nem voltak benne a kánonban, azaz az ortodox zsidó gyűjteményben. Először azokra a könyvekre használták ezt a szót, amelyeket eltitkoltak a nagyközönség előtt, csak a beavatottak olvashatták. A katolikusok a bibliai korban keletkezett kánonba fel nem vett iratokat nevezik apokrifeknek. Ami nem került be a kánonba, azt nem volt szabad nyilvánosan olvasni. Másolásukat megtiltották, ezért kevés maradt belőlük az utókornak.

Az apokrif műveket hagyományosan a következőképpen szoktuk csoportosítani:

 • Apokalipszisek
  • Péter apokalipszise

  • Péter gnosztikus apokalipszise

  • Pál apokalipszise

  • Pál kopt apokalipszise

  • Bertalan apokalipszise

  • Tamás apokalipszise

  • István apokalipszise

  • Jakab első apokalipszise

  • Jakab második apokalipszise

  • Pszeudo-Methodius apokalipszise

  • Hermasz pásztora

 • Evangéliumok
  • Jakab protoevangéliuma (Jakab gyermekség evangéliuma)

  • Tamás gyermekség evangéliuma

  • Pszeudo-Máté evangéliuma (Máté gyermekség evangéliuma)

  • Szír gyermekség evangélium

  • Örmény gyermekség evangélium

  • József, az ács

  • Keresztelő János élete

  • Zsidókeresztények evangéliumai

   • Nazareusok evangéliuma

   • Ebioniták evangéliuma

   • Héberek evangéliuma

  • Tamás evangéliuma

  • Péter evangéliuma

  • Nikodémosz evangéliuma (Pilátus cselekedetei, Pilátus akta)

  • Jézus Krisztus élete és halála Pszeudo-Cirilltől

  • Bertalan evangéliuma

  • Bertalan kérdései

  • Jézus Krisztus feltámadása Bertalantól

  • Tamásnak, a Vitázónak Könyve (Tamás könyve)

  • A Megváltó dialógusa

  • Gamáliel evangéliuma

  • Júdás evangéliuma

  • Mária evangéliuma

  • Fülöp evangéliuma

  • Jézus Krisztus bölcsessége

  • Az egyiptomiak görög evangéliuma

  • Az egyiptomiak kopt evangéliuma

  • Az igazság evangéliuma

  • Markión evangéliuma (Az Úr evangéliuma)

  • Mani evangéliuma (Nagy evangélium, Az élet evangéliuma)

  • Apellész evangéliuma

  • Bardeszánész evangéliuma

  • Baszileidész evangéliuma

  • Kerinthosz evangéliuma

 • Apostolok cselekedetei
  • András apostol cselekedetei

  • András és Bertalan apostolok cselekedetei a párthusok között

  • András és Mátyás apostolok cselekedetei

  • Péter apostol cselekedetei

  • Péter és András apostolok cselekedetei

  • Péter és Pál apostol cselekedetei

  • Péter apostol és a tizenkettő cselekedetei

  • Pál apostol cselekedetei

  • Pál apostol és Thekla cselekedetei

  • János apostol cselekedetei

  • Fülöp apostol cselekedetei

  • Tamás apostol cselekedetei

  • Timóteus cselekedetei

  • Barnabás apostol cselekedetei

  • Xantippe, Polüxéna és Rebekka cselekedetei

  • Vértanúk cselekedetei

  • Az apostolok cselekedeteinek elveszett fejezete

 • Apostoli levelek
  • Jézus Krisztus levele Abgár királyhoz

  • Barnabás levele

  • Az apostolok levele

  • Péternek Fülöphöz írott levele

  • Pál apokrif levele a korinthusiakhoz

  • Laodiceaikhoz írott levél

  • Seneca és Pál levelezése

  • A korinthusiakhoz írott harmadik levél

  • Jakab apokrif levele

  • Kelemen első levele

  • Kelemen második levele

  • Ignatiusnak a szmürnaiakhoz írtott levele

  • Ignatiusnak az efézusiakhoz írott levele

  • Ignatiusnak a magnesiaiakhoz írott levele

  • Ignatiusnak a rómaiakhoz írott levele

  • Ignatiusnak a philadelphiaiakhoz írott levele

  • Ignatiusnak a tralliánokhoz írott levele

  • Ignatiusnak Polikárphoz írott levele

  • Polikárpnak a filippibeliekhez írott levele

  • Levél Diognétoszhoz

 • Máriával kapcsolatos művek
  • Mária hazamentele

  • Az Istenanya elalvása

  • Mária származása

 • Egyéb iratok
  • Péter prédikációi

  • Pál apostol imája

  • Apostoli dekréták

  • Az apostolok kánonjai

  • Nepos könyve

  • János apokrifonja (János titkos könyve)

  • Didakhé

  • A Megváltó evangéliuma

  • A háromalakú Protannoia

  • Ophite diagramok

  • Jeú két könyve

  • A kincsesbarlang

  • Szent Jakab liturgiája

  • Órigenész vezeklése

  • A Kelemen iratok

  • Pisztisz Szophia

  • A nagy Seth második tanítása

  • Sextus szentenciái

  • Physiologus

  • A méh könyve