A magvető és a konkoly példabeszéde

Mt 13, 36-43
 
36 Ekkor elbocsátva a sokaságot, bement Jézus a házba. A tanítványai hozzámentek, mondván: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.” 37 Ő pedig felelve, mondja nekik: „Aki a jó magot veti, az Emberfia. 38 A szántóföld, pedig a világ, a jó mag az Országának a fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. 39 Az ellenség pedig az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig a hírnökök. 40 Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a lét beteljesedésében. 41 Az Emberfia elküldi a küldötteit és össze fogja gyűjteni az Országának minden csapdáját és a törvénytelenséget tevőket, 42 és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz kiáltozás és fogak csikorgatása. 43 Akkor az igazságosak kitűnnek, mint a Nap az ő Atyjuk Országában. Hallja meg, akinek van füle.”
36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, 38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος, τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος, ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ [κατα]καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· 41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν 42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.
 
 
Példabeszéd, amely önmagáért beszél. Aratás lesz és az ember személyes döntésén múlik mely csoportba tartozik majd. A valóságon. Nem a felvett látszat számít, nem a “ruha” mely cserélhető, hanem a belső lényeg.
Látja mindenki, hogy a Világ őrültjei tombolnak. Tombolnak, mert érzik vesztüket. Mint a sebzett vad, mikor üvölt, mert tudja hamarosan vége… Utolsó roham az Isten Országának meghódítására.
Azonban a konkoly által jellemzett emberek, mivel maguk is emberek, lényegük szerint Isten erejének részesei. Csak mikor Isten ellen törnek saját erejük forrására törnek. S ahogy haladnak ördögi tervükkel, úgy fogy az erejük is. Ez, amint látjuk, abban nyilvánul meg, hogy eszüket vesztik, elhagyja őket a józanság. Ahogy a próféták megírták, minden meg fog történni. 
Az ördög leghatékonyabb fegyvere és egyben ereje: az elhitetés. Ennek eszköze ma a média, a közlés egyeduralma. Csodálkozunk, hogy ezt hódították meg a Világ őrültjei? Az Ellenség nem kapott hatalmat felettünk. Csupán gyengeségeinken keresztül és hiszékenységeinken keresztül tud hatalmat szerezni elménk és érzelmeink felett. Ez adja kezünkbe a megoldást is. Mert amennyiben elméd elől elzárod a hazugság megjelenési forrásait – a médiát -, magát az elme mérgét takarítod el az útból. De ehhez kell a te személyes döntésed. Mert te döntöd el, mely úton jársz: az Élet útján avagy a Halál útján?
 

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük