2. zsoltár

Miért dühöngenek a nemzetek,
terveznek hiúságokat a népek?
Fölkelnek a föld királyai,
egybegyűlnek mind a fejedelmek az Úr ellen,
s az ő Fölkentje ellen:
»Szakítsuk széjjel láncukat,
igájukat rázzuk le magunkról!«

A mennyekben lakó kineveti őket,
az Úr kigúnyolja őket.
Haragjában így szól majd hozzájuk,
bosszúságában szétzavarja őket:

»Fölkentem királyomat a Sionon,
az én szent hegyemen!«
Hirdetem az Úr rendeletét.
Mert így szólt hozzám az Úr:
»Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek téged.
Kérd tőlem, és odaadom neked a nemzeteket örökségedül,
s osztályrészedül a föld határait.

Kormányozd őket vasvesszővel, cserépedényként törd össze őket.«
Nos hát, királyok, okuljatok, tanuljatok, ti földi bírák!
Szolgáljátok az Urat félelemmel,
ujjongjatok előtte remegve.

Tanuljatok fegyelmet, hogy fel ne gerjedjen az Úr haragja,
s az igaz útról el ne vesszetek,
amikor haragja hirtelen fellobban.
Boldogok mindazok, akik benne bíznak!

 

 

Héber Ószövetség
Septuaginta
Vulgáta
Káldi Neovulgáta
1למה רגשׁו גוים ולאמים יהגו־ריק׃
1Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;
1 psalmus David quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania
1Az Úr és Felkentje  Miért dühöngenek a nemzetek,  terveznek hiúságokat a népek?
2יתיצבו מלכי־ארץ ורוזנים נוסדו־יחד על־יהוה ועל־משׁיחו׃
2παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ διάψαλμα
2 adstiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus christum eius diapsalma
2  Fölkelnek a föld királyai,  egybegyűlnek mind a fejedelmek  az Úr ellen, s az ő Fölkentje ellen:
3ננתקה את־מוסרותימו ונשׁליכה ממנו עבתימו׃
3Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.
3 disrumpamus vincula eorum et proiciamus a nobis iugum ipsorum
3 »Szakítsuk széjjel láncukat, igájukat rázzuk le magunkról!«
4יושׁב בשׁמים ישׂחק אדני ילעג־למו׃
4ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς.
4 qui habitat in caelis inridebit eos et Dominus subsannabit eos
4 A mennyekben lakó kineveti
et, az Úr kigúnyolja őket.
5אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו׃
5τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς
5 tunc loquetur ad eos in ira sua et in furore suo conturbabit eos
5 Haragjában így szól majd hozzájuk,  bosszúságában szétzavarja őket:
6ואני נסכתי מלכי על־ציון הר־קדשׁי׃
6Ἐγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ Σιων ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ
6 ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius praedicans praeceptum eius
6 »Fölkentem királyomat a Sionon, az én szent  hegyemen!«
7אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃
7διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα κυρίου Κύριος εἶπεν πρός με Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε·
7 Dominus dixit ad me filius meus es tu ego hodie genui te
7 Hirdetem az Úr rendeletét.  Mert így szólt hozzám az Úr: »Fiam vagy te,  a mai napon nemzettelek téged.
8שׁאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי־ארץ׃
8αἴτησαι παρ᾿ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς·
8 postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam terminos terrae
8  Kérd tõlem, és odaadom neked
 a nemzeteket örökségedül,
 s osztályrészedül a föld határait.
9תרעם בשׁבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃
9ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεῦος κεραμέως συντρίψεις αὐτούς.
9 reges eos in virga ferrea tamquam vas figuli confringes eos
9  Kormányozd őket vasvesszővel,
 cserépedényként törd össze őket.«
10ועתה מלכים השׂכילו הוסרו שׁפטי ארץ׃
10καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε· παιδεύθητε, πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν.
10 et nunc reges intellegite erudimini qui iudicatis terram
10  Nos hát, királyok, okuljatok,  tanuljatok, ti földi bírák!
11עבדו את־יהוה ביראה וגילו ברעדה׃
11δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ.
11 servite Domino in timore et exultate ei in tremore
11  Szolgáljátok az Urat félelemmel,
 ujjongjatok előtte remegve.
12נשׁקו־בר פן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשׁרי כל־חוסי בו׃
12δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας. ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ.
12 adprehendite disciplinam nequando irascatur Dominus et pereatis de via iusta (2:13) cum exarserit in brevi ira eius beati omnes qui confidunt in eo
12  Tanuljatok  fegyelmet,
 hogy fel ne gerjedjen az Úr haragja,  s az igaz útról el ne vesszetek,  amikor haragja hirtelen fellobban.
 Boldogok mindazok, akik benne bíznak!