11. zsoltár

11. ZSOLTÁR

HOT

SEPTUAGINTA

Vulgáta

Károli

1  למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשׁי נודו הרכם צפור׃

1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Ἐπὶ τῷ κυρίῳ πέποιθα· πᾶς ἐρεῖτε τῇ ψυχῇ μου Μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον;

1 in finem psalmus David   2 in Domino confido quomodo dicitis animae meae transmigra in montes sicut passer

1 Az Úrban bízom; hogy mondhatjátok az én lelkemnek: költözz a hegyekbe, mint a madár?!

2  כי הנה הרשׁעים ידרכון קשׁת כוננו חצם על־יתר לירות במו־אפל לישׁרי־לב׃

2  ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.

2 quoniam ecce peccatores intenderunt arcum paraverunt sagittas suas in faretra ut sagittent in obscuro rectos corde

2  Mert ímé, a bűnösök megvonják az íjat, ráilleszték nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre nyilazzanak.

3  כי השׁתות יהרסון צדיק מה־פעל׃

3 ὅτι ἃ κατηρτίσω, καθεῖλον· ὁ δὲ δίκαιος τί ἐποίησεν;

3 quoniam quae perfecisti destruxerunt iustus autem; quid fecit

3  Mikor a tökéletesek is elrontattak, mit cselekedett az igaz?

4  יהוה בהיכל קדשׁו יהוה בשׁמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃

4 κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ· κύριος, ἐν οὐρανῷ ὁ θρόνος αὐτοῦ. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν, τὰ βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.

4 Dominus in templo sancto suo Dominus in caelo sedis eius oculi eius in pauperem; respiciunt palpebrae eius interrogant filios hominum

4  Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben; az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait.

5  יהוה צדיק יבחן ורשׁע ואהב חמס שׂנאה נפשׁו׃

5 κύριος ἐξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ, ὁ δὲ ἀγαπῶν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.

5 Dominus interrogat iustum et impium qui autem diligit iniquitatem odit animam suam

5  Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az ő lelke.

6  ימטר על־רשׁעים פחים אשׁ וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃

6 ἐπιβρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς παγίδας, πῦρ καὶ θεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος ἡ μερὶς τοῦ ποτηρίου αὐτῶν.

6 pluet super peccatores laqueos ignis et sulphur et spiritus procellarum pars calicis eorum

6  Hálókat hullat a bűnösökre; tűz, kénkő és viharos szél az ő kelyhük!

7  כי־צדיק יהוה צדקות אהב ישׁר יחזו פנימו׃

7  ὅτι δίκαιος κύριος καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητα εἶδεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.

7 quoniam iustus Dominus et; iustitias dilexit aequitatem vidit vultus eius

7  Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az igazak látják az ő orczáját.